.

Thương hiệu KB Fashion

Thời trang công sở, thời trang công sở nữ Kbfashion với các bộ sưu tập thời trang công sở đa dạng và phong phú, sơ mi công sở, đầm công sở, vest, juip.

Active filters

 • Danh mục: Balo
Đầm suông KB DC894 -80%
Đầm suông KB DC918DE -80%
Đầm cotton DC914CB -80%
Đầm thô lụa DC878KT -80%
Đầm công sở DC820DB -80%
Đầm Thô lụa XS156KT -80%
Đầm dạo phố XS119HA -80%
Đầm dạo phố DS945HD -80%
Đầm suông KB DS944TT -80%
Đầm Luxury DS1018 -80%
Đầm dạo phố DC814DE -80%
Đầm suông KB DS1040DT -80%
Đầm Luxury DS1005 -80%
Đầm công sở DC824DK -80%
Đầm suông KB DS1017 -80%
Đầm thước kẻ dây DC819DK -80%
Đầm lụa Hàn DS1024 -80%
Chân zuýp KB JL301DK -80%
Đầm suông KB DC894 Đầm suông KB DC894 -80%
339.800 ₫ 1.699.000 ₫
In Stock
Đầm suông KB DC918DE Đầm suông KB DC918DE -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm cotton DC914CB Đầm cotton DC914CB -80%
259.800 ₫ 1.299.000 ₫
In Stock
Đầm thô lụa DC878KT Đầm thô lụa DC878KT -80%
339.800 ₫ 1.699.000 ₫
In Stock
Đầm công sở DC820DB Đầm công sở DC820DB -80%
299.800 ₫ 1.499.000 ₫
In Stock
Đầm Thô lụa XS156KT Đầm Thô lụa XS156KT -80%
359.800 ₫ 1.799.000 ₫
In Stock
Đầm dạo phố XS119HA Đầm dạo phố XS119HA -80%
359.800 ₫ 1.799.000 ₫
In Stock
Đầm dạo phố DS945HD Đầm dạo phố DS945HD -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm suông KB DS944TT Đầm suông KB DS944TT -80%
279.800 ₫ 1.399.000 ₫
In Stock
Đầm Luxury DS1018 Đầm Luxury DS1018 -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm dạo phố DC814DE Đầm dạo phố DC814DE -80%
279.800 ₫ 1.399.000 ₫
In Stock
Đầm suông KB DS1040DT Đầm suông KB DS1040DT -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm Luxury DS1005 Đầm Luxury DS1005 -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm công sở DC824DK Đầm công sở DC824DK -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm suông KB DS1017 Đầm suông KB DS1017 -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Đầm thước kẻ dây DC819DK Đầm thước kẻ dây DC819DK -80%
279.800 ₫ 1.399.000 ₫
In Stock
Đầm lụa Hàn DS1024 Đầm lụa Hàn DS1024 -80%
319.800 ₫ 1.599.000 ₫
In Stock
Chân zuýp KB JL301DK Chân zuýp KB JL301DK -80%
199.800 ₫ 999.000 ₫
In Stock